ILT wil snel 150 extra inspecteurs werven

//ILT wil snel 150 extra inspecteurs werven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op korte termijn 150 extra inspecteurs nodig. Deze zijn onder meer bedoeld om op illegaal taxivervoer te handhaven. ILT start nog dit najaar een wervingscampagne.

Waar inspecteurs zich voorheen vooral richtten op één onderwerp, zoals het opsporen van snorders in de taxibranche, heeft de ILT steeds meer breed inzetbare experts nodig. Deze moeten uiteraard inhoudelijk deskundig zijn, maar ook op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën waardoor ze in meerdere sectoren inzetbaar zijn.

Risicogestuurd

Eerder dit jaar werd de begroting van ILT met 10 procent verhoogd. Dit extra geld kan worden gebruikt om de benodigde extra inspecteurs aan te trekken. De dienst hanteert een risico- en informatiegestuurde werkwijze. Op basis hiervan zet de ILT de nieuwe extra inspectiecapaciteit daar in waar de risico’s en impact voor de samenleving en het milieu het grootst zijn. Met de extra capaciteit kan al in 2019 meer worden gehandhaafd op het gebied van bijvoorbeeld taxivervoer en goederenvervoer.

2019-09-12T07:42:06+00:00
Call Now ButtonWhatsApp