Taxibranche vindt Kiwa-tarieven nog steeds veel te hoog

//Taxibranche vindt Kiwa-tarieven nog steeds veel te hoog

“Het verbaast ons dat op vrijwel identieke wijze als voorgaande jaren gekozen is voor het wederom voorleggen van uw tarievenvoorstel 2020 aan de minister, zonder dat ook maar één woord vuil gemaakt wordt aan het voorgenomen nieuwe tariefstelsel waarvan de uitgangspunten al sinds 2016 bekend zijn”, schrijft KNV-directeur Hubert Andela. “Ook geen enkel woord over de u ongetwijfeld bekende vergelijking met het buitenland. In onze optiek zijn de Nederlandse tarieven voor een aantal producten substantieel te hoog in vergelijking tot die voor vergelijkbare of identieke producten in het buitenland.”

Tachograafkaarten touringcar

Een special vermelding krijgen daarbij de bestaande en voorgestelde tarieven voor het busvervoer. “Dit wringt des te meer voor de documenten in het busvervoer waar bedrijven concurreren in een volledig geliberaliseerde Europese markt.” Samen met andere brancheorganisaties uitte KNV eerder al kritiek op het voornemen van Kiwa om de tarieven van tacjograafkaarten voor touringcars in 2020 met 1 euro te verhogen. Met 100 euro is deze kaart in Nederland al vele malen duurder dan de meeste andere Europese landen, aldus de kern van de kritiek.

Onderbouwing ontbreekt

KNV is ook niet te spreken over de verwijzing van Kiwa naar de verbeterde efficiency. “Het is mogelijk een interessante vergelijking voor Kiwa zelf, maar de huidige tarieven borduren nu eenmaal nog altijd voort op de tarieven die de toenmalige Inspectie IVW hanteerde.” Kiwa nam het werk in 2013 van die dienst over na een aanbesteding, maar volgens KNV zijn daarbij marktprijzen nooit goed met elkaar vergeleken. “Daardoor ligt het accent nu wederom op relatief kleine prijsverschuivingen in plaats van op een zo kosten-efficiënt mogelijke levering.”

Al met al mist de brancheorganisatie onderbouwing van de oorspronkelijke en huidige tarieven en de aanpassingen daarvan, wat het ook lastig maakt er inhoudelijk iets over te zeggen. Wel vindt KNV dat met name NAW-wijzigingen (naam, adres, woonplaats) gratis zouden moeten zijn, omdat ze dat bij andere organisaties die een overheidstaak uitvoeren doorgaans ook zijn.

KNV en Kiwa zijn allebei als exposant aanwezig op Taxi Expo 2019. Mensen die werken in de taxibranche en bij overheden kunnen gratis deelnemen aan dit vakevenement op donderdag 10 oktober in Expo Houten. Vraag daarom nu je gratis toegangskaart aan.

2019-10-04T07:22:18+00:00
Call Now ButtonWhatsApp