KNV vindt eigen vervoersorganisatie gemeenten geen goed plan

//KNV vindt eigen vervoersorganisatie gemeenten geen goed plan

Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is niet enthousiast over het plan van de Gooi- en Vechtstreekgemeenten om hun doelgroepenvervoer in te besteden. Volgens KNV is de keuze voor een eigen vervoersysteem gebaseerd op een veel te optimistisch haalbaarheidsonderzoek.

Acht gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben het voornemen om hun doelgroepenvervoer te gaan inbesteden in plaats van aanbesteden. Zo moet de kwaliteit van het vervoer worden verbeterd en de risico’s beter verdeeld. Politiek is de kogel nog niet helemaal door de kerk, maar alles wijst er op dat de gemeenten deze koers gaan varen. Dat betekent ook dat ze een eigen vervoersorganisatie gaan opzetten.

Geen verstandige reactie

Daar is KNV dus niet al te blij mee. Het voornemen van de gemeenten is gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek, maar die bevindingen zouden veel te optimistisch zijn. “Het opzetten van een gemeentelijke vervoersorganisatie is geen verstandige reactie op aanbestedingsprocedures die niet naar de zin van uw gemeenten zijn verlopen”, schrijft Hubert Andela namens KNV aan de betrokken gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

KNV vindt het rapport dus te optimistisch en mist vaak een objectieve onderbouwing. “Zo is er geen reden om aan te nemen dat schooltijden en openingstijden van dagopvang en dergelijke op elkaar afstemmen makkelijker zal gaan als de vervoerder een ambtelijke organisatie is.” En het wordt daardoor volgens KNV ook niet automatisch makkelijker om verschillende soorten ritten met elkaar te combineren. De brancheverenging denkt verder dat het vervoer duurder zal uitpakken als gemeenten daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

Gemeentelijk bedrijf wmo-vervoer

In de brief verwijst KNV naar het eigen vervoersbedrijf van de gemeente Amsterdam dat niet zo heel lang geleden het wmo-vervoer verzorgde. “Amsterdam heeft destijds goede redenen gehad om het wmo-vervoer aan een marktpartij te gunnen en niet langer aan het eigen bedrijf, dat toen ook ter ziele is gegaan.” KNV wijst op andere manieren om aanbestedingen beter in te vullen, zoals met behulp van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit en CROW, die hun adviezen vaak baseren op goede voorbeelden uit de praktijk.

Op 10 oktober vertelt de inkoopstrateeg van de regio Gooi- en Vechtstreek tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer waarom de gemeenten voor inbesteden en een eigen vervoerorganisatie willen kiezen. Er zijn nog tickets beschikbaar voor deelname aan het congres.

2019-10-08T12:00:23+00:00
Call Now ButtonWhatsApp