Zilveren Kruis gunt zittend ziekenvervoer aan ZCN

//Zilveren Kruis gunt zittend ziekenvervoer aan ZCN

Het zittend ziekenvervoer voor Zilveren Kruis is in elk geval de komende drie jaar in handen van Zorgvervoercentrale Nederland. Van dit vervoer maken jaarlijks zo’n 23.000 verzekerden gebruik. De eerste poging om deze opdracht opnieuw aan te besteden leverde eerder dit jaar geen geldige inschrijvingen op.

De tweede aanbesteding verliep dus wel succesvol, want beide partijen hebben de overeenkomst inmiddels definitief gesloten. Dat betekent dat ZCN vanaf 1 januari mensen met een zorgverzekering bij Zilveren Kruis van en naar zorgverleners gaat vervoeren. De opdracht betreft tevens mensen met een zorgverzekering bij Interpolis, FBTO, Pro Life en De Friesland. ZCN is in dit verband “eindverantwoordelijk en neemt de ritintake, informatieverstrekking, kwaliteitsbewaking en administratieve afhandeling voor haar rekening.” Voor de uitvoering maakt het bedrijf gebruik van zijn landelijke netwerk van vervoersbedrijven.

ZCN werkt in Nederland samen met 130 vervoerders in 65 regio’s, met in iedere regio twee basisvervoerders én een vervoerder als back-up. Hoewel het bedrijf denkt dat de drie beschikbare vervoerders per regio tot tevredenheid van alle verzekerden zullen werken, wil men waar nodig proberen tegemoet te komen aan aanvullende wensen.

Investeren in communicatie

Laurens van Remortele, directeur van ZCN: “De verzekerde kan bij ons een eigen vervoerder aandragen. Want als een verzekerde over een bepaalde vervoerder gewoon al erg tevreden was, dan willen wij deze vervoerder voor de verzekerde behouden. Ook is in de toepasselijke cao netjes geregeld dat chauffeurs kunnen meeverhuizen naar een eventuele nieuwe vervoerder.”

Van Remortele is blij met het behalen van de opdracht, die een looptijd van minstens drie jaar kent. Communicatie met de verzekerden is daarbij een speerpunt. “Onze medewerkers van het klantcontactcenter en de chauffeurs zijn daarbij onze ambassadeurs die het eerste contact leggen met de verzekerde. We investeren fors in het trainen van de communicatievaardigheden en ondersteunen dit proces met moderne communicatiemiddelen en ICT-oplossingen. We zullen iedereen dit najaar zorgvuldig informeren over onze aanpak en zorgen voor een geruisloze overgang.”

Zilveren Kruis is ook blij met de uitkomst van de aanbesteding, legt directeur zorginkoop Olivier Gerrits uit. “Met ZCN is de regie op het zittend ziekenvervoer voor onze verzekerden in één hand. ZCN is een ervaren en professionele vervoersorganisatie met een breed netwerk aan vervoerders. Zij zal als regisseur zorgdragen voor de algehele vraag van onze verzekerden naar zittend ziekenvervoer in Nederland en de kwaliteit en service van de dienstverlening aan onze verzekerden bewaken.”

Kritiek op aanbesteding

Zoals gezegd was dit de tweede aanbesteding van deze opdracht. De eerste maakte veel los in de markt omdat er zelf voor de maximale inschrijfprijs weinig tot niets mee te verdienen zou zijn. Vakbond FNV Taxi en brancheorganisatie KNV waren zeer kritisch op de inkoopplannen, maar Zilveren Kruis legde die kritiek naast zich neer. Uiteindelijk kwamen er echter geen geldige inschrijvingen op de aanbesteding, wat KNV en FNV als een bewijs van hun gelijk zagen. Voor de nieuwe inkoopprocedure gaf Zilveren Kruis aan eerst in overleg te gaan met betrokken partijen.

Op de foto van links naar rechts: Laurens van Remortele (directeur ZCN), Carmen Verdoold (manager landelijke inkoop Zilveren Kruis), Martijn van Leeuwen (secretaris RvB bij ZCN) en Marcel Nijland (zorginkoper Zilveren Kruis).

ZCN Zilveren Kruis

2019-11-11T19:59:45+00:00
Call Now ButtonWhatsApp