Taxiverzekering blijft pijnpunt voor veel ondernemers

//Taxiverzekering blijft pijnpunt voor veel ondernemers

Taxiverzekeringen worden al jaren duurder en ook in 2020 zien veel taxiondernemers hun premie flink stijgen. Het wordt mede daardoor steeds lastiger om met name kleine taxibedrijven voort te zetten, zeggen taxiondernemers in een enquête van TaxiPro. Brancheorganisatie KNV herkent de signalen maar zegt tegelijk ook een kanteling te zien bij steeds meer verzekeraars.

Dat taxibedrijven het steeds lastiger krijgen, komt niet alleen doordat ze steeds meer geld kwijt zijn aan hun verzekeringen. Zo wordt de BPM-terugave op taxi’s afgeschaft en werd eerder al de btw op personenvervoer verhoogd. Dat kost taxibedrijven dan weliswaar zelf niets, maar het wordt wel doorberekend in de duurdere ritprijs.

Dit neemt niet weg dat veel taxiondernemers, vooral de zelfstandigen zonder personeel, veel last hebben van de steeds duurdere taxiverzekeringen. Die ontwikkeling komt vooral doordat de sector als geheel veel meer schades is gaan rijden en claimen de laatste jaren. Laatst bleek nog uit onderzoek dat taxi’s sinds 2015 veel vaker bij ernstige ongevallen betrokken zijn dan daarvoor.

‘Enorm frustrerend’

Ralph van Kruchten werkt met zijn bedrijf C-Level Drivers in het zakelijke vervoer. Hij rijdt zelf veel ritten en coördineert het vervoer dat anderen rijden. “We claimen nooit schade en raken niet bij ongevallen betrokken, maar toch kreeg ik de mededeling dat ik door mijn verzekeraar uit de verzekering word gegooid. Deze houdt het verzekeren van taxibedrijven blijkbaar voor gezien. Dat komt vooral door de compleet overspannen straattaximarkt, waar steeds meer schade wordt gereden.”

“Wij rijden nooit in die markt”, vervolgt de taxiondernemer uit Maastricht. “Maar door wet- en regelgeving zijn worden alle taxibedrijven op het gebied van verzekeringen wel gelijk getrokken. Er is geen onderscheid tussen taxiondernemers die veel schade rijden partijen die eigenlijk nooit schade rijden, zoals wij. Dat dit onderscheid niet bestaat, is enorm frustrerend”, vindt Van Kruchten, die nu op zoek moet naar een nieuwe verzekering.

Premie met 70 procent omhoog

En hij is de enige niet. De laatste tijd ontving TaxiPro veel berichten van mensen die, net als voorgaande jaren, met fors hogere premies te maken kregen. Zo liet één verzekerende partij zijn taxiklanten weten dat voor iedereen de premie met 70 procent wordt verhoogd. Voor taxiondernemers die werken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en/of Schiphol geldt dat ze bij deze partij geen nieuwe verzekering af kunnen sluiten. Voertuigen kunnen alleen nog WA/casco worden verzekerd en nieuwe aanvragen worden op voorhand afgewezen als er niet minstens sprake is van vier schadevrije jaren.

Deze en andere geluiden waren reden om een enquête uit te zetten onder de lezers van TaxiPro. Eenzelfde onderzoek werd in 2018 gedaan. En de uitkomsten verschillen weinig van elkaar. Nu zegt 90 procent van de ondervraagden (opnieuw vooral zelfstandigen zonder personeel) dat hun taxiverzekering de laatste jaren duurder is geworden, variërend van enkele tot vele tientallen procenten.Niet zelden zeggen mensen dat de premie meer dan verdubbeld is.

Broodwinning loopt gevaar

Zo’n 40 procent krijgt ook in 2020 met duurdere verzekeringen te maken. Dat was vorig jaar 70 procent, maar de meeste ondervraagden weten nu nog niet of de premie in 2020 hoger wordt. Slechts 2 procent zegt dat dit niet zo is. Wat niet is veranderd, is dat 60 procent van de ondervraagden door de opnieuw duurdere taxiverzekeringen zijn broodwinning gevaar ziet lopen. En nog steeds vindt 95 procent dat de politiek en brancheorganisaties veel te weinig aan het probleem doen.

Uit de voorgedragen oplossingen blijkt dat veel taxiondernemers het gevoel hebben onder de kwaden te lijden. Zij willen graag dat premies individueel worden vastgesteld en dat mensen die weinig of geen schades claimen anders worden behandeld dan zij die wel schades claimen. Het probleem wordt door heel wat mensen ook gelegd bij chauffeurs die voor Uber rijden en bij de steeds minder streng geworden eisen om als taxichauffeur te kunnen werken.

Sector niet onverzekerbaar maken

Branchevereniging KNV ziet een tweeledige ontwikkeling plaatsvinden, legt Hubert Andela uit. “Wij horen nog wel van leden dat ze forse stijgingen om de oren hebben gekregen. Dat kunnen ze dan beperken door een hoger eigen risico of minder dekking te accepteren. Aan de andere kant hoorden we ook dat er verzekeraars wat aan het kantelen lijken te zijn, zich realiserend dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en niet een sector haast onverzekerbaar kunnen maken. Zo zouden alle verzekeraars er naar moeten kijken.”

KNV zet intussen wel in op voorlichting over schadepreventie. Begin 2020 wordt daar samen met Busvervoer Nederland een dagdeel voor leden over gehouden. De brancheorganisatie wacht nog op een vervolg met het overleg dat het Verbond van Verzekeraars voor de zomer met alle betrokkenen had. De poging om voor de sector een oplossing over de grens te vinden, is intussen op niets uitgelopen.

“Onlangs is duidelijk geworden dat het niet gaat lukken een buitenlandse partij over de streep te trekken. Reden is vooral dat er te weinig gegevens opgehaald konden worden bij onze leden. Een aardig aantalheeft wel meegewerkt aan het onderzoek, maar er waren er te veel die niet bereid waren om mee te doen. Misschien een teken dat ze het voor zichzelf op dat moment goed hadden geregeld”, aldus Andela.

Lees ook:

2019-11-21T20:13:17+00:00
Call Now ButtonWhatsApp