Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem

//Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem

De kwaliteit van de taximarkt in Amsterdam wil maar niet verbeteren. Ook de waardering van de klanten blijft al jaren op een magere voldoende hangen. En het aantal schorsingen en intrekkingen van Taxxxivergunningen neemt toe. Dat zijn enkele bevindingen uit de Taximonitor 2018 van de gemeente Amsterdam.

Het jaarlijkse onderzoek brengt de ontwikkelingen in de Amsterdamse taximarkt in beeld, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit in de opstapmarkt. Deze wordt namelijk al jaren aanvullend gereguleerd met een systeem met Toegelaten Taxi Organisaties, maar tot echte verbeteringen heeft dat nog niet geleid. Het onderzoek over heel 2018 bevestigt dat beeld.

Bestelmarkt steeds groter

Er zijn wel enkele grote veranderingen zichtbaar. Zo wordt de opstapmarkt steeds kleiner; driekwart van het straattaxivervoer in Amsterdam was in 2018 vooraf besteld via met name apps. Een tweede ontwikkeling is dat het aantal elektrische taxi’s hard groeit. Dat is ook geen verrassing: het taxivervoer in de stad moet in 2025 uitstootvrij zijn. Met enerzijds subsidies en anderzijds het geleidelijk uitsluiten van niet ‘schone’ taxi’s op standplaatsen is het onvermijdelijk dat er snel veel elektrische taxi’s bij komen.

Een derde grote ontwikkeling betreft het aantal ingetrokken en geschorste Taxxxivergunningen. Deze zijn nodig om te mogen werken in de opstapmarkt. De groei komt mede doordat de handhaving meer informatiegestuurd is geworden, en meer gericht op zogenaamde hot spots waar veel taxivervoer wordt aangeboden. Tot en met 2015 groeide het aantal Taxxxivergunningen sterk, daarna was het enkele jaren stabiel. In 2018 waren er 3.594 vergunningen; in 2017 waren dat er nog 3.932. De gemeente ziet hierin ook een bevestiging dat de bestelmarkt groeit ten koste van de opstapmarkt, want voor de bestelmarkt is de vergunning niet vereist.

Nog net voldoende

Maar op veel andere punten zit er weinig beweging in. De klanten gaven hun opstaprit in 2018 gemiddeld een 5,9. Dat is beter dan de 4,9 van 2016, maar verder blijft dat cijfer al jaren net onder de 6 hangen. De bestelrit was jarenlang een 5,8 of 5,9 waard; in 2018 hadden de klanten er met een 5,6 nog net een voldoende voor over. Opvallend is wel dat de bestelmarkt als geheel een 7,4 krijgt (2017: 7,7), terwijl de opstapmarkt het met een 5,2 moet doen (vorig jaar een 5,7). De taxibranche als geheel krijgt een 5,7 en ook dat valt binnen de bandbreedte van een half punt waar al sinds 2013 sprake van is.

In 2018 werden meer dan 200 ritten uitgevoerd door mystery guests. Slechts in negentien van die ritten, dus minder dan 10 procent, werd niets verkeerd gedaan door de chauffeur. In maar liefst 40 procent van de gevallen was er sprake van grote overtredingen. Dan gaat het om zaken als omrijden en prijsmanipulatie, terwijl het niet beschikbaar hebben van een ritbon een voorbeeld van een kleine overtreding is. “De mystery guestritten tonen aan dat de kwaliteit van de opstapmarkt structureel onder druk staat”, aldus de monitor.

Gouden vijf

Binnen het TTO-systeem is sprake van de gouden vijf overtredingen waar TTO’s chauffeurs verplicht op moeten sanctioneren, waaronder ritweigering, hinder veroorzaken op de omgeving van de standplaats en het niet hanteren van het wettelijke tarief. Sinds 2015 zijn handhavers steeds minder Rapporten van Bevindingen (RvB’s) voor deze gouden vijf gaan uitschrijven: van 666 in 2015 naar 307 in 2018. Volgens de gemeente komt dit door een andere werkwijze waarbij een RvB niet meer zonder staandehouding wordt geschreven. Het totale aantal RvB’s dat wordt opgemaakt, is redelijk stabiel: van 955 in 2015 via 873 en 1.154 naar 1.071 vorig jaar.

Een van de grootste ergernissen van consumenten is dat taxichauffeurs met name kortere ritten weigeren. Dat probleem is tussen 2013 en 2015 wel in omvang gehalveerd, maar sindsdien is het niet kleiner geworden. Het panel dat wordt geraadpleegd voor de taximonitor gaf aan dat vorig jaar 7 procent van de ritten geweigerd werd.

Meer taxigerelateerde meldingen

Tot slot blijkt dat het aantal taxigerelateerde klachten dat bij de gemeente binnenkomt sinds 2016 licht daalt. Dan gaat het om klachten die direct bij de gemeente binnenkomen, of via het landelijk klachtenmeldpunt voor taxivervoer. Maar er zijn ook de zogenaamde SIA-meldingen door inwoners van de stad, wat staat voor Signalen Informatievoorziening Amsterdam. En het aantal taxigerelateerde SIA-meldingen neemt sinds 2013 toe, van 52 in dat jaar naar 500 in 2018 (al was dat wel net iets minder dan in 2017).

Deze klachten gaan vooral over verkeer- en parkeergedrag, ritweigering, de prijs die voor de rit wordt gerekend en mensen die zich onheus begjegend voelen door taxichauffeurs. Overigens wordt er vanuit die beroepsgroep ook geklaagd. Dan gaat het vaak over het gedrag van andere chauffeurs en de concurrentie binnen de taximarkt. De gemeente noemt het feit dat er steeds meer taxi’s in de stad rijden als mogelijke oorzaak van het gegroeide aantal SIA-meldingen over taxi’s en hun bestuurders.

Ook in 2017 waren de uitkomsten van de Taximonitor Amsterdam niet om over naar huis te schrijven. Overigens wordt het beleid voor de opstapmarkt in Amsterdam medio 2020 aangepast, met als uitgangspunt dat er gelijke regels komen voor de opstapmarkt en de bestelmarkt.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

2019-12-01T05:04:31+00:00
Call Now ButtonWhatsApp