Uber raakt vergunning voor Londen kwijt

//Uber raakt vergunning voor Londen kwijt

Uber krijgt geen nieuwe licentie om in de taximarkt van Londen te mogen werken. Volgens Transport for Londen brengt de werkwijze van het taxiplatform de veiligheid van reizigers en andere betrokkenen in gevaar. Zo zijn er de afgelopen maanden zeker 14.000 ritten gereden door anderen dan de chauffeurs van wie de Uber-accounts in kwestie waren.

De Londense licentie van Uber staat al een tijdje op de tocht. TfL trok deze op enig moment in, maar omdat Uber bezwaar maakte, kreeg het bedrijf een tijdelijke vergunning voor ruim een jaar. In die periode moest Uber wel aantonen dat het op de goede weg was. Dat lukte ook ten dele, maar omdat het wat TfL betreft nog niet goed genoeg was, werd er onlangs opnieuw een tijdelijke licentie afgegeven. De onderliggende aanvraag voor een licentie met een langere looptijd is nu echter afgewezen.

Wanprestaties

Volgens Transport for Londen is er bij Uber sprake van een “patroon van wanprestaties” waardoor de veiligheid van met name passagiers in het gedrang is. De vervoersautoriteit heeft er geen vertrouwen in dat de fouten die zijn vastgesteld in de toekomst niet opnieuw kunnen worden gemaakt. Uber heeft zijn zaakjes in de ogen van TfL onvoldoende op orde om voor de benodigde vergunning in aanmerking te komen.

En er zijn ook nieuwe problemen aan het licht gekomen. Zo kunnen door een verandering in het systeem chauffeurs zonder autorisatie hun foto aan het account vaneen ander koppelen, wat misbruik van dat account in de hand werkt. Een klein probleem is dat niet: zeker 14.000 ritten zijn gereden door een ander dan degene van wie het chauffeursaccount in kwestie was. Een ander probleem was dat geschorste of uitgesloten chauffeurs gewoon een nieuw Uber-account konden maken, om daar vervolgens ritten mee binnen te halen. TfL erkent dat Uber stappen vooruit heeft gezet, maar vindt het tegelijk zorgwekkend dat het systeem van de taxidienst blijkbaar zo makkelijk te manipuleren is.

Bezwaar aantekenen

Al deze problemen zorgen er voor dat TfL er onvoldoende vertrouwen in heeft dat het systeem van Uber de veiligheid van de passagiers garandeert. Helemaal einde verhaal is het nog niet, want de taxidienst heeft 21 dagen om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit om geen licentie te verstrekken. Gedurende die periode mag er nog wel in Londen gewerkt worden. Uber heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de beslissing. Dat is ook niet vreemd: met 45.000 aangesloten chauffeurs en 3,6 miljoen gebruikers van de app per maand is Londen de grootste Europese markt voor het taxiplatform.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

2019-12-02T21:31:55+00:00
Call Now ButtonWhatsApp